شرکت ناجی پاس در راستای نیل به اهداف متعالی و آرمان های ارزشمند بنیاد تعاون نیروی انتظامی و استفاده بهینه از کلیه امکانات در یک سازماندهی علمی و کارآمد همواره در تلاش است تا مأموریت های محوله را به بهترین وجه ممکن ایفا نماید که یکی از مهمترین فعالیت های این مجموعه برگزاری ادواری نمایشگاه ایپاس می باشد.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
بهترین محل عرضه محصولات پلیسی ، امنیتی و ایمنی
بهترین محل عرضه محصولات پلیسی ، امنیتی و ایمنی
جایگاه بهترین و معتبرترین برندهای ایمنی و امنیتی
جایگاه بهترین و معتبرترین برندهای ایمنی و امنیتی
رعایت بالاترین استاندارد های ایمنی و امنیتی
رعایت بالاترین استاندارد های ایمنی و امنیتی
گردهمایی بهترین متخصصان و مدیران صنایع ایمنی و امنیتی
گردهمایی بهترین متخصصان و مدیران صنایع ایمنی و امنیتی