شرکت ناجی پاس در راستای نیل به اهداف متعالی و آرمان های ارزشمند بنیاد تعاون نیروی انتظامی و استفاده بهینه از کلیه امکانات در یک سازماندهی علمی و کارآمد همواره در تلاش است تا مأموریت های محوله را به بهترین وجه ممکن ایفا نماید که یکی از مهمترین فعالیت های این مجموعه برگزاری ادواری نمایشگاه ایپاس می باشد.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

گروه صنعت و تجارت،  بر آن بوده تا با اجرای مناسب برنامه های مدنظر، گام های بلند و مؤثری را در راستای انجام مأموریت های خود که همانا، ساماندهی، تدارک و تأمین کالا و خدمات در سطح کشور است بردارد 

بی شک، شناخت فرصت ها و تهدیدهای مجموعه، الگوبرداری از نسخ روز دنیا و بومی سازی آن در صنعت و تجارت کشور، مسیر تعالی را هموارتر و امکان طی مسیر را ممکن و تسهیل می سازد. امروزه، گروه صنعت و تجارت با برخورداری از آخرین متدها و فن آوری ها در حوزه های فعالیت شرکت های تابعه و بهره گیری از تجهیزات مدرن و نیروی انسانی مجرب، از فعالان اقتصادی کشور و دارای جایگاه و ارزش والا در میان صنعت گران و فعالان تجاری در سطح کشور، در بخش های دولتی و خصوصی بشمار می آید. دریافت نشان های ملی و بین المللی توسط شرکت های تابعه گروه صنعت و تجارت، گویای قابلیت های مجموعه است و نشانی از ارتقای سطح کیفی عملکرد. با اراده، تلاش و مدد از حق تعالی، افق های روشنی را در انتظاریم. .