شرکت ناجی پاس در راستای نیل به اهداف متعالی و آرمان های ارزشمند بنیاد تعاون نیروی انتظامی و استفاده بهینه از کلیه امکانات در یک سازماندهی علمی و کارآمد همواره در تلاش است تا مأموریت های محوله را به بهترین وجه ممکن ایفا نماید که یکی از مهمترین فعالیت های این مجموعه برگزاری ادواری نمایشگاه ایپاس می باشد.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

در سال 1392 شرکت پژوهش و توسعه به همراه طیفی از شرکت های همراستای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شرکت پژوهش و توسعه(ICT) را تشکیل دادند. هدف از انتشار این سند، بیان گوشه ای از توانمندی های این شرکت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

در مهرماه سال 1381 موسسه تحقيقات و توسعه ناجا به منظور تامین نیازهای ناجا در زمینه فناوری اطلاعات تشکیل شد. درادامه در تاريخ 21/1/1384 شركت پژوهش و توسعه ناجي به منظور تحقق و استقرار دولت الكترونيكي و بهره برداري از آخرين فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي تاسيس و با جذب نيروهاي متخصص داخلي، گام هاي ارزشمندي درراستاي مكانيزه نمودن فرآينـدهاي ماموريتي و خدماتي پليـس برداشته است. از جمله خدمات برجسته این شـرکت راه اندازی دفاتر پليس+10 می باشد که رياست محترم جمهوري وقت، هنگام آغاز به کار این دفاتر، با تقدیر از موفقیت این طرح بیان نمودند که ايجاد اين تحول در سازمان ناجا آرزويي بود كه تنها به همت متخصصان داخلي و مديريت فرماندهي ناجا محقق گشت .