شرکت ناجی پاس در راستای نیل به اهداف متعالی و آرمان های ارزشمند بنیاد تعاون نیروی انتظامی و استفاده بهینه از کلیه امکانات در یک سازماندهی علمی و کارآمد همواره در تلاش است تا مأموریت های محوله را به بهترین وجه ممکن ایفا نماید که یکی از مهمترین فعالیت های این مجموعه برگزاری ادواری نمایشگاه ایپاس می باشد.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

غرفه های پربازدید

در سال 1392 شرکت پژوهش و توسعه به همراه طیفی از شرکت های همراستای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شرکت پژوهش و توسعه(ICT) را تشکیل دادند. هدف از انتشار این سند، بیان گوشه ای از توانمندی های این شرکت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

گروه صنعت و تجارت،  بر آن بوده تا با اجرای مناسب برنامه های مدنظر، گام های بلند و مؤثری را در راستای انجام مأموریت های خود که همانا، ساماندهی، تدارک و تأمین کالا و خدمات در سطح کشور است بردارد